Namnet Hannells och Hannells Industrier har i många år varit förknippat med Industriemballage samt Surströmming under varunamnet Röda Ulven.

Under senare år har företaget alltmer fått en ny inriktning och från 2010 är Hannells mer att betrakta som ett investmentbolag. Moderbolag i gruppen är sedan 2006 Hannells Holding AB.

Under slutet av 2009 avyttrades Hannells Industrier och dess verksamheter i Sverige, Danmark samt Norge och därmed försvann all emballgetillverkning i gruppen.

I dagsläget bedrivs verksamheten på följande sätt:
Hannells Holding AB är moderbolag och har ingen operativ verksamhet. Däremot känner vi stort engagemang och delaktighet i de verksamheter som bedrivs av de bolag som ingår i Hannells Holding AB. Utöver ägande i ett antal bolag förvaltas också ett fastighetsbestånd i Falkenberg.

Ägare till Hannells Holding AB är Patrik Hannell.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig fär Hannell Hannells Holding.

Läs vår integritetspolicy här.